คาบลูกคาบดอก : หลังผ่านสงครามโควิด-19

การคาดการณ์ในอนาคต หลังผ่านวิกฤตโวรัสโควิด-19 ไปได้แล้ว เราเชื่อว่าเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกอยู่ในอาการสะบักสะบอมไปตามๆกัน ประเทศที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วคือ ประเทศที่คิดค้นยาต้านไวรัสโควิด-19 ได้สำเร็จเป็นประเทศแรก นอกจากจะฟื้นตัวเร็วแล้วยังจะเป็นประเทศ มหาอำนาจ ในอนาคต รองลงมาเป็นประเทศที่ ผลิตอาหาร ที่อยู่อาศัยและปัจจัย 4 จะกลับมามีความสำคัญต่อมนุษย์อีกครั้ง

โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะโลกออนไลน์ การทำงานทางออนไลน์ การเรียนการสอนทางออนไลน์ การทำธุรกิจทางออนไลน์ การทำธุรกรรมทางออนไลน์ การค้าขายทางออนไลน์ ใครที่เข้าถึงออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ จะเติบโตอย่างมหาศาล ในนี้รวมถึง เอนเตอร์เทนเมนต์ ทางออนไลน์ ดูหนัง ดูซีรีส์ ฟังเพลง ฟังข่าว จะเพิ่มจำนวนผู้คนมากขึ้น  รวมทั้งการขนส่งทั้งรายย่อยรายใหญ่ที่จะขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบจะไปสู่ พ่อค้าคนกลาง ที่จะถูกลดบทบาทและความสำคัญลง รวมทั้ง แบงก์ สถาบันการเงินที่จะต้องปรับบทบาท เพราะคนหันไปใช้บริการเงินออนไลน์มากขึ้น

อย่างที่เกริ่นไปแล้ว จากผลกระทบของผู้บริโภค จะส่งผลถึงธุรกิจบางประเภทที่ต้องปรับตัวตามไปด้วยเช่น ธุรกิจสื่อ ที่จะต้องใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ โบรชัวร์ ขายอาหาร สินค้า ออนไลน์

สินค้าฟุ่มเฟือย จะลดลงไปมาก เพราะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทำให้การใช้จ่ายมีความรอบคอบ และเลือกซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นและมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จริงๆ

อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคืออุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จะต้องปรับตัวอย่างหนัก การแข่งขันจะสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม “คาบลูกคาบดอก : หลังผ่านสงครามโควิด-19”