เทคโนโลยี คืออะไร และทำงานอะไรได้บ้าง

เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง 

 มีความสำคัญ ประการ คือ

1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว

2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด

3.ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

ความสำคัญของเทคโนโลยี

1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แถมยังช่วยพัฒนาระบบอารายธรรมโดยทางอ้อมอีกด้วย
เรื่องราวจากการเริ่มต้นเทคโนโลยี ยาวนานจนบัดนี้ทำให้มนุษย์เราแทบไม่สามารถแยกจากเทคโนโลยีไปได้แล้ว
ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น
ช่วยให้เราทันสมัย
ช่วยประหยัดเวลา
ช่วยในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม “เทคโนโลยี คืออะไร และทำงานอะไรได้บ้าง”

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2020 สร้างโลกในวันพรุ่งนี้

เทคโนโลยีวันนี้ ที่จะสร้างโลกภายในวันพรุ่งนี้ จากการรายงาน World Economic Forum ที่กำลังเผยแพร่เมื่อที่ผ่านมา เผยให้เห็นบางส่วนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คาดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก

และนี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 5 อันดับแรก

1. เทคโนโลยีวันนี้ พลาสติกชีวภาพ

ปัจจุบันมีพลาสติกน้อยกว่า 15% เท่านั้นที่จะนำไปรีไซเคิล โดยส่วนที่เหลือจะเผาทิ้งหรือส่งไปยังหลุมฝังกลบ แต่ต่อจากนี้จะมีการผลิตพลาสติกแบบใหม่ ซึ่งคือ พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้

2.เทคโนโลยีวันนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ

ระบบจัดเก็บข้อมูลต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และอีกทั้งยังไม่สามารถรักษาข้อมูลที่เราผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ด้วยขีดจำกัดในด้านปริมาณ แต่การวิจัยขั้นสูงที่ใช้รูปแบการจัดเก็บข้อมูลแบบ DNA เป็นทางเลือกที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ที่มีความจุสูงมาก

3. เทคโนโลยีวันนี้ เมทัลเลนส์

โดยปกติการทำให้เลนส์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มีขนาดเล็กลงนั้น เกินความสามารถของเทคนิคการตัดกระจกและเทคนิคการโค้งกระจกแบบดั้งเดิม แต่ความก้าวหน้าทาง และสามารถนำไปพัฒนาและใช้สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น ใช้ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์

4. การยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ

โรคร้ายต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็ง ที่เกิดจากโปรตีนที่เรียกว่า Intrinsically Disordered Proteins ( IDPs) ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ไม่เหมือนโปรตีนปกติตรงที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้มันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการรักษา แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้มีแนวทางที่จะทำการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

5. ปุ๋ยอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยแบบใหม่ที่ปรับปรุงโดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการปล่อยสารอาหารอย่างช้า ๆ เมื่อต้องการ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีส่วนประกอบของแอมโมเนียยูเรียและโปแตชซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่ข้อดีของปุ๋ยใหม่คือ มันใช้แหล่งไนโตรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังใช้จุลินทรีย์ที่ปรับปรุงซึ่งช่วยให้การดูดซับอาหารของพืชทำได้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2020 สร้างโลกในวันพรุ่งนี้”