เทคโนโลยี คืออะไร และทำงานอะไรได้บ้าง

เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง 

 มีความสำคัญ ประการ คือ

1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว

2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด

3.ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

ความสำคัญของเทคโนโลยี

1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แถมยังช่วยพัฒนาระบบอารายธรรมโดยทางอ้อมอีกด้วย
เรื่องราวจากการเริ่มต้นเทคโนโลยี ยาวนานจนบัดนี้ทำให้มนุษย์เราแทบไม่สามารถแยกจากเทคโนโลยีไปได้แล้ว
ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น
ช่วยให้เราทันสมัย
ช่วยประหยัดเวลา
ช่วยในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม “เทคโนโลยี คืออะไร และทำงานอะไรได้บ้าง”

คาบลูกคาบดอก : หลังผ่านสงครามโควิด-19

การคาดการณ์ในอนาคต หลังผ่านวิกฤตโวรัสโควิด-19 ไปได้แล้ว เราเชื่อว่าเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกอยู่ในอาการสะบักสะบอมไปตามๆกัน ประเทศที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วคือ ประเทศที่คิดค้นยาต้านไวรัสโควิด-19 ได้สำเร็จเป็นประเทศแรก นอกจากจะฟื้นตัวเร็วแล้วยังจะเป็นประเทศ มหาอำนาจ ในอนาคต รองลงมาเป็นประเทศที่ ผลิตอาหาร ที่อยู่อาศัยและปัจจัย 4 จะกลับมามีความสำคัญต่อมนุษย์อีกครั้ง

โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะโลกออนไลน์ การทำงานทางออนไลน์ การเรียนการสอนทางออนไลน์ การทำธุรกิจทางออนไลน์ การทำธุรกรรมทางออนไลน์ การค้าขายทางออนไลน์ ใครที่เข้าถึงออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

ธุรกิจซื้อขายออนไลน์ จะเติบโตอย่างมหาศาล ในนี้รวมถึง เอนเตอร์เทนเมนต์ ทางออนไลน์ ดูหนัง ดูซีรีส์ ฟังเพลง ฟังข่าว จะเพิ่มจำนวนผู้คนมากขึ้น  รวมทั้งการขนส่งทั้งรายย่อยรายใหญ่ที่จะขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบจะไปสู่ พ่อค้าคนกลาง ที่จะถูกลดบทบาทและความสำคัญลง รวมทั้ง แบงก์ สถาบันการเงินที่จะต้องปรับบทบาท เพราะคนหันไปใช้บริการเงินออนไลน์มากขึ้น

อย่างที่เกริ่นไปแล้ว จากผลกระทบของผู้บริโภค จะส่งผลถึงธุรกิจบางประเภทที่ต้องปรับตัวตามไปด้วยเช่น ธุรกิจสื่อ ที่จะต้องใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ โบรชัวร์ ขายอาหาร สินค้า ออนไลน์

สินค้าฟุ่มเฟือย จะลดลงไปมาก เพราะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทำให้การใช้จ่ายมีความรอบคอบ และเลือกซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นและมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จริงๆ

อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคืออุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จะต้องปรับตัวอย่างหนัก การแข่งขันจะสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม “คาบลูกคาบดอก : หลังผ่านสงครามโควิด-19”

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2020 สร้างโลกในวันพรุ่งนี้

เทคโนโลยีวันนี้ ที่จะสร้างโลกภายในวันพรุ่งนี้ จากการรายงาน World Economic Forum ที่กำลังเผยแพร่เมื่อที่ผ่านมา เผยให้เห็นบางส่วนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คาดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก

และนี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 5 อันดับแรก

1. เทคโนโลยีวันนี้ พลาสติกชีวภาพ

ปัจจุบันมีพลาสติกน้อยกว่า 15% เท่านั้นที่จะนำไปรีไซเคิล โดยส่วนที่เหลือจะเผาทิ้งหรือส่งไปยังหลุมฝังกลบ แต่ต่อจากนี้จะมีการผลิตพลาสติกแบบใหม่ ซึ่งคือ พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้

2.เทคโนโลยีวันนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ

ระบบจัดเก็บข้อมูลต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และอีกทั้งยังไม่สามารถรักษาข้อมูลที่เราผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ด้วยขีดจำกัดในด้านปริมาณ แต่การวิจัยขั้นสูงที่ใช้รูปแบการจัดเก็บข้อมูลแบบ DNA เป็นทางเลือกที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ที่มีความจุสูงมาก

3. เทคโนโลยีวันนี้ เมทัลเลนส์

โดยปกติการทำให้เลนส์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มีขนาดเล็กลงนั้น เกินความสามารถของเทคนิคการตัดกระจกและเทคนิคการโค้งกระจกแบบดั้งเดิม แต่ความก้าวหน้าทาง และสามารถนำไปพัฒนาและใช้สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น ใช้ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์

4. การยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ

โรคร้ายต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็ง ที่เกิดจากโปรตีนที่เรียกว่า Intrinsically Disordered Proteins ( IDPs) ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ไม่เหมือนโปรตีนปกติตรงที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้มันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการรักษา แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้มีแนวทางที่จะทำการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

5. ปุ๋ยอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยแบบใหม่ที่ปรับปรุงโดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการปล่อยสารอาหารอย่างช้า ๆ เมื่อต้องการ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีส่วนประกอบของแอมโมเนียยูเรียและโปแตชซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่ข้อดีของปุ๋ยใหม่คือ มันใช้แหล่งไนโตรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังใช้จุลินทรีย์ที่ปรับปรุงซึ่งช่วยให้การดูดซับอาหารของพืชทำได้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2020 สร้างโลกในวันพรุ่งนี้”

7เทคโนโลยี พลิกโลกปี 2020 ที่ทำให้มนุษย์สะดวกสบาย

7 เทคโนโลยี พลิกโลกปี 2020 ที่ทำให้มนุษย์สะดวกสบายมากที่สุด จะเป็นศักราชแห่งชีวิตยุคดิจิตอลที่จะก้าวไปอีกขั้น เทคโนโลยีเหล่านี้จะรุดหน้าและได้รับการเติมเต็มขีดความสามารถจนถึงขั้นที่ทำให้มนุษย์นั้นได้รับความสะดวกสบายมากถึงขั้นที่อาจน่าเป็นห่วง

 1. เทคโนโลยี : อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง IOT 

อินเตอร์เน็ตจะเป็นเครือข่ายข้อมูลกลางที่แทรกซึมไปในทุกอย่างที่ มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงแต่สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ แต่จะรวมไปถึงเรื่องต่างๆ ในบ้าน อาทิ ตู้เย็น ไมโครเวฟ โทรทัศน์ ยวดยานพาหนะ หรือแม้แต่ไฟส่องสว่างในบ้าน เทคโนโลยีเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาขีดความสามารถและแพร่หลายมากขึ้นตามบ้านเมืองทั่วไป นำไปสู่การแชร์ข้อมูลของกันละกันระหว่างสิ่งของอัจฉริยะเหล่านี้ ทำให้ชีวิตของคนนั้น รายล้อมไปด้วยข้อมูลที่จะถูกตรวจจับและจัดเก็บมากขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไอโอทีจะส่งผลให้มีสิ่งของอัจฉริยะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2. เทคโนโลยี บล็อกเชน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะมีความเสี่ยงทางโลกไซเบอร์แบบใหม่มากขึ้น ทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยต้องยกระดับให้มีความปลอดภัยมากขึ้น หนึ่งในนั้นเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่มีการกระจายสำเนาข้อมูลไปยังผู้ใช้ ทุกคนแบบเรียลไทม์ ทำให้นักเจาะระบบเจาะข้อมูลได้ยากขึ้น โดยเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้แล้วในระบบธุรกรรมบางส่วน และสกุลเงินออนไลน์ชื่อดังต่างๆรูปเทคโนโลยี

3. เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ AI

ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ที่เหล่ายักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมไอทีต่างแข่งขันกันพัฒนาและจะเริ่มมีขีดความสามารถเหนือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นดีพ มายด์ และกูเกิล แอสซิสแทนต์ ของค่ายกูเกิล อเล็กซา ของอะเมซอน สิริ ของแอปเปิ้ล คอร์ทาน่า ของไมโครซอฟท์ และอีกหลากหลาย ซึ่งพัฒนาตัวเองได้จากการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ผู้ใช้งาน เนื่องจากข้อมูลที่มากขึ้น ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้เอไอเหล่านี้ทำงานได้ไวและแม่นยำมากขึ้น

รูปเทคโนโลยี

 

4. การสื่อสาร 5 จี

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีส่วนมากทำให้ต้องใช้แพล็ตฟอร์มเครือข่ายการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น ปีนี้จะเป็นการเข้าถึงของเครือข่ายการสื่อสารและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสารที่สนับสนุน 5 G ซึ่งจะทำให้การส่งและรับข้อมูลไร้สายมีความเร็วสูง และสร้างเสถียรภาพให้กับไอโอที มีความเร็ว สูงกว่า 4 G ร้อยละ 15-50 มีเอกชนยักษ์ใหญ่เป็นผู้ผลักดัน

5G

5. หุ่นโดรนและจักรกลสงคราม

โดรนบังคับและอัตโนมัติจะมีราคาที่ถูกลง และแพร่กระจายมากขึ้น รวมทั้งมีความสามารถที่ดีมากขึ้นทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับรัฐบาลและกองทัพ สะท้อนจากการเร่งพัฒนาหุ่นยนต์ในโลก จะก่อให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ โดยเฉพาะในด้านการขนส่ง รวมถึงอาชญากรรมรูปแบบใหม่ นำไปสู่การจัดระเบียบสังคมในหลายประเทศ

โดรน

 

6.ระบบทำงานแบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีที่จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในปีนี้และปีต่อๆไป จะส่งผล ให้มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์มากขึ้น เครื่องจักรกลในโรงงาน หุ่นยนต์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

หุ่นยนต์เครื่องจักร

หลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพแรงงานที่ต้องทำงานซ้ำๆ แบบรูทีน เนื่องจากการเข้ามาแทนที่มนุษย์ของเครื่องจักรกลอัจฉริยะเหล่านี้ เพราะการใช้เครื่องจักรกลแทนมนุษย์นั้นง่ายกับนายจ้างมากกว่า โดยผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการจ้างงานสูงถึงร้อยละ 50

7. ควอนตัมคอมพิวเตอร์

การสิ้นสุดกฎของมัวร์ นำมาซึ่งอวสานของ การพัฒนาฮาร์ดแวร์ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ กำหนดว่าปริมาณของทรานซิสเตอร์บนวงจรรวมจะเพิ่มเป็นเท่าตัวประมาณทุกๆ สองปี ทว่า สถาปัตยกรรมการผลิตที่ล่าสุดถึงระดับ 7 นาโนเมตรแล้วนั้นทำให้บรรดาผู้พัฒนาเข้าใกล้จุดที่อนุภาคอิเล็กตรอนมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามศาสตร์ของฟิสิกส์ปกติ เนื่องจากที่ระดับดังกล่าวเป็นระดับ “ควอนตัม” ซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างกำลังเร่งพัฒนาและเรียนรู้ศาสตร์ในระดับดังกล่าว

ควอนตัม คอมพิวเตอร์

 

ในปีนี้ คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะเข้าใกล้รูปแบบที่จะมาปฏิวัติระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มแบบก้าวกระโดด

ยกตัวอย่าง การทดสอบคอมพิวเตอร์ควอนตัม ดี เวฟ 2 ของกูเกิ้ลและองค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐ หรือ นาซ่า พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยที่สุดปัจจุบันถึง 3,600 เท่า และคอมพิวเตอร์ทั่วไปประมาณ 100 ล้านเท่า

เราก็ลองติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีกันต่อไปว่าจะไปทิศทางไหน

อ่านเพิ่มเติม “7เทคโนโลยี พลิกโลกปี 2020 ที่ทำให้มนุษย์สะดวกสบาย”